Program dela

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

  • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
  • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
  • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
  • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
  • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
  • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
  •  prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Delavci šole bomo s svojim vzgledom pozitivno vplivali na učence in uresničevali glavni cilj Ekošole, vzgojiti otroka in mladostnika, kateremu skrb za okolje in naravo postane del življenja.

(Skupno 88 obiskov, današnjih obiskov 1)