Program dela

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

  • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
  • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
  • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
  • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
  • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
  • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
  •  prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Delavci šole bomo s svojim vzgledom pozitivno vplivali na učence in uresničevali glavni cilj Ekošole, vzgojiti otroka in mladostnika, kateremu skrb za okolje in naravo postane del življenja.

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)
Veščine

Objavljeno

20. 11. 2015