Eko pravila

Eko pravila

 • Delovali bomo po sedmih korakih EKOŠOLE.
 • Izpolnjevali bomo cilje okoljevarstvene listine.
 • Skrbeli bomo za urejenost šole zunaj in znotraj.
 • Vljudno in kulturno se bomo obnašali.
 • Vključevali se bomo v zbiralne akcije papirja, zbiranje tonerjev, kartuš in odpadnih baterij.
 • Gojili bomo lepe in kulturne medsebojne odnose.
 • Organizirali bomo očiščevalno akcijo in očistili svojo pot do šole.
 • Pisali bomo raziskovalne naloge z ekološkimi temami.
 •  Sodelovali bomo pri razstavah o ekoloških temah in izvedli eko dan.
 • Skrbno bomo upoštevali pravila ločevanja odpadkov.
 • Zmanjšali bomo količino odpadkov v šolskih prostorih.
 •  Kupovali bomo izdelke iz okolju prijaznih materialov.
 • Aktivno bomo sodelovali pri učnih urah z okoljsko problematiko.
 • Skrbeli bomo za zdravo prehrano in razvijali kulturen odnos do hrane pri malici in kosilu.
 • Varčevali bomo z vodo in elektriko.
 • S svojim vzgledom bomo vzgajali druge.
 • Vplivali bomo na starše, da bodo ločevali odpadke in kupovali izdelke iz okolju prijaznih materialov.
 • Razvijali bomo prijazen in spoštljiv odnos do živali.
 • Urejali bomo eko kotiček.