Ekoprogramski svet

Ekoprogramski svet

Ekoprogramski svet usmerja vse dejavnosti ekošole, določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje učencev, učiteljev, vzgojiteljev, staršev, ostalega osebja šole in predstavnikov lokalne skupnosti.

S skupnimi močmi se bomo trudili ozaveščati sebe in druge okoli nas o pomembnosti zdravega načina življenja, čistega okolja, se udeleževali vseh zbiralnih, očiščevalnih in dobrodelnih akcij, varčevali z energijo ter ločevali odpadke.