Ekokviz 2016 – državno tekmovanje

Z državnim tekmovanjem se je v četrtek, 24. marca na  naši šoli zaključil letošnji Ekokviz, tekmovanje v  ekoznanju, na katerem se je pomerilo 3567 učencev iz 148 osnovnih šol. Zmagala je ekipa OŠ Ledine. Drugo mesto je zasedla ekipa OŠ Dravlje, tretje ekipa OŠ Naklo in četrto mesto OŠ Rodica. Udeležence Ekokviza sta nagovorila mag. Daša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in nacionalni koordinator Ekošole mag. Gregor Cerar. Zmagovalnim ekipam je v imenu Telekoma Slovenije, ki je že osmo leto zapored soorganizator Ekokviza, čestitala Simona Šturbej, ki jim je predala tudi donacije za okoljske naložbe.

Letošnje teme
Učenci šestega razreda so pri temi Biotska raznovrstnost  spoznavali, kaj je biotska raznovrstnost, kako se je razvijala skozi čas in kateri dejavniki jo ogrožajo. Kako živilska industrija vpliva na zmanjševanje biotske raznovrstnosti ter kako lahko posameznik pripomore k temu, da jo v čim večji meri ohranimo.
Tema Hrana je učencem sedmih razredov postregla s podatki o tem kaj pomeni pojem hranilne snovi, seznanila jih je z vrstami hranilne snovi, prednostmi uživanja lokalno pridelane hrane v primerjavi s hrano, ki ima za seboj že tisoče kilometrov. Kaj pomeni načela odgovornega ravnanja s hrano, in kakšen delež ima svetovna proizvodnja hrane pri okoljski krizi in kako rešiti predstavljene okoljske izzive.
Učenci osmih razredov so v temi Odpadki  spoznali pojem odpadek, vrste odpadkov, problem odpadkov, ki nastanejo med izdelavo hrane ali po uživanju hrane, problem odmetavanja hrane po svetu in nekaj rešitev za to da bi s hrano čim bolj odgovorno ravnali.

NARAVOSLOVNI DAN V ČETRTEM RAZREDU – Voda

Prostovoljno društvo Vodna agencija, ki deluje na področju ozaveščanja o pomenu vodnih virov, je 17. marca 2016 na šolskem parkirišču predstavila učencem četrtošolcem pot vode od zajetja do pipe.  Učenci so ta dan izdelovali še plakate o vodi, ki bodo ob svetovnem dnevu vode (22. marca) razstavljeni v eko kotičku šole.

Zaključni dogodek projekta Euronet 50/50 MAX

Zavod KSSENA, Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško nas je v okviru projekta Euronet 50/50 MAX  8. marca 2016 povabila na zaključno srečanje v Narodni dom Celje. Projekt se  z aprilom 2016  zaključuje. Učenci so v projekt vložili veliko truda in znanja na področju varčevanja z energijo. Razmišljali so o smotrni porabi energije na šoli in doma, s posebnimi napravami so merili porabo energije v šoli, osvetljenost učilnic ipd.

Na zaključnem dogodku so za učence organizirali poučen kviz, ki so ga obogatili s simboličnimi darili. Učenci so ob reševanju nalog obnovili znanje o energiji, obnovljivih virih energije, smotrnosti porabe energije in drugo.

DSC_0412 DSC_0411 DSC_0410 DSC_0408 DSC_0407 DSC_0403 DSC_0399 DSC_0398 DSC_0397 DSC_0396 DSC_0395 DSC_0392 DSC_0390 DSC_0388 DSC_0386 DSC_0385 DSC_0384