TEHNIŠKI DAN 9.razred – Energijski poligon MIC Velenje

Devetošolci so 23. oktobra obiskali Energetskega poligona v Velenju. Energetski poligon je namenjen didaktični predstavitvi pridobivanja zelene energije in uporabi načela trajnostnega razvoja v praksi. Učenci so sodelovali v štirih delavnicah s področja energije.

Videli so energetski laboratorij z napravami za proizvodnjo zelene energije, s katerimi izkoriščajo sončno in toplotno energijo zemlje ter jo pretvarjajo v električno in v toplotno energijo. Preučevali so, koliko elektrike porabi določen tip žarnice in kakšno življenjsko dobo imajo žarnice. V tretji delavnici so preučevali čistost vode iz jezera in čistost meteorne vode. Ugotovili so, da ima meteorna voda zelo velike količine nitratov,  v jezerski vodi pa so bile količine le malo prekoračene. Na koncu so si ogledali še pasivno hišo, ki stoji pred šolo. Pasivna hiša je hiša, ki se lahko energetsko oskrbuje sama in s tem zmanjšuje porabe električne energije.

 

 

PRVA ZBIRALNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2015/16

Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z akcijami v sklopu evropskega projekta EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA.

3. oktobra 2015 smo zbirali odpadni papir. Papir so tehtali učenci višjih razredov ob prisotnosti učiteljev.

Zbrali smo nekaj več kot štiri tone papirja.

 

Veseli smo, ker  nam pri izpeljavi te in drugih akcij pomagate. S tem pomagate tudi naši naravi.