Ekokviz 2016 – državno tekmovanje

Z državnim tekmovanjem se je v četrtek, 24. marca na  naši šoli zaključil letošnji Ekokviz, tekmovanje v  ekoznanju, na katerem se je pomerilo 3567 učencev iz 148 osnovnih šol. Zmagala je ekipa OŠ Ledine. Drugo mesto je zasedla ekipa OŠ Dravlje, tretje ekipa OŠ Naklo in četrto mesto OŠ Rodica. Udeležence Ekokviza sta nagovorila mag. Daša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in nacionalni koordinator Ekošole mag. Gregor Cerar. Zmagovalnim ekipam je v imenu Telekoma Slovenije, ki je že osmo leto zapored soorganizator Ekokviza, čestitala Simona Šturbej, ki jim je predala tudi donacije za okoljske naložbe.

Letošnje teme
Učenci šestega razreda so pri temi Biotska raznovrstnost  spoznavali, kaj je biotska raznovrstnost, kako se je razvijala skozi čas in kateri dejavniki jo ogrožajo. Kako živilska industrija vpliva na zmanjševanje biotske raznovrstnosti ter kako lahko posameznik pripomore k temu, da jo v čim večji meri ohranimo.
Tema Hrana je učencem sedmih razredov postregla s podatki o tem kaj pomeni pojem hranilne snovi, seznanila jih je z vrstami hranilne snovi, prednostmi uživanja lokalno pridelane hrane v primerjavi s hrano, ki ima za seboj že tisoče kilometrov. Kaj pomeni načela odgovornega ravnanja s hrano, in kakšen delež ima svetovna proizvodnja hrane pri okoljski krizi in kako rešiti predstavljene okoljske izzive.
Učenci osmih razredov so v temi Odpadki  spoznali pojem odpadek, vrste odpadkov, problem odpadkov, ki nastanejo med izdelavo hrane ali po uživanju hrane, problem odmetavanja hrane po svetu in nekaj rešitev za to da bi s hrano čim bolj odgovorno ravnali.

Jaz, ti, mi za Slovenijo

V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da v okviru Ekošole sodelujemo v humanitarnem projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo, katerega cilj je zbrati čim več odpadnih plastenk. Denar, ki ga bodo šole pri tem zbrale, bo namenjen  nakupu  inkubatorja za Porodnišnico Kranj. Šola, ki bo zbrala največ plastenk, pa bo tudi nagrajena s talno poslikavo poljubne didaktične igre.

Na naši šoli se je zbiranje plastenk že pričelo in pri tem smo zelo uspešni, saj moramo večkrat na teden izprazniti temu namenjeni zabojnik. Le tako naprej!

 

 

 

TEHNIŠKI DAN 7.razred – Premogovnik Velenje

V mesecu decembru so se sedmošolci odpravili v Velenje. Tam so si ogledali Muzej premogovništva in sodelovali v ekološki uri, ki je potekala ob Velenjskem jezeru. Kaj vse so izvedeli ta dan, so predstavili še v seminarskih nalogah.

 

 

 

TEHNIŠKI DAN 9.razred – Energijski poligon MIC Velenje

Devetošolci so 23. oktobra obiskali Energetskega poligona v Velenju. Energetski poligon je namenjen didaktični predstavitvi pridobivanja zelene energije in uporabi načela trajnostnega razvoja v praksi. Učenci so sodelovali v štirih delavnicah s področja energije.

Videli so energetski laboratorij z napravami za proizvodnjo zelene energije, s katerimi izkoriščajo sončno in toplotno energijo zemlje ter jo pretvarjajo v električno in v toplotno energijo. Preučevali so, koliko elektrike porabi določen tip žarnice in kakšno življenjsko dobo imajo žarnice. V tretji delavnici so preučevali čistost vode iz jezera in čistost meteorne vode. Ugotovili so, da ima meteorna voda zelo velike količine nitratov,  v jezerski vodi pa so bile količine le malo prekoračene. Na koncu so si ogledali še pasivno hišo, ki stoji pred šolo. Pasivna hiša je hiša, ki se lahko energetsko oskrbuje sama in s tem zmanjšuje porabe električne energije.